Lade Veranstaltungen

« Al­le Ver­an­stal­tun­gen

  • Die­se Ver­an­stal­tung hat be­reits statt­ge­fun­den.

Christ­ves­per, mit Krip­pen­spiel

24. De­zem­ber 2015, 14:0015:00

Mi­cha­el Kauf­mann

De­tails

Da­tum:
24. De­zem­ber 2015
Zeit:
14:00 – 15:00

Ver­an­stal­ter

Ev. Al­li­anz Tel­l­er­häu­ser
Te­le­fon:
037348 23324

Ver­an­stal­tungs­ort

Sport­platz (Am Grenz­hang 14), bei schlech­tem Wet­ter Dorf­haus
Am Grenz­hang 14
Tel­l­er­häu­ser, 08359
+ Goog­le Kar­te an­zei­gen
Scroll Up