Lade Veranstaltungen

« Al­le Ver­an­stal­tun­gen

Jun­ge Ge­mein­de

24. Ju­ni, 18:3021:00

Guntram Wurst am Rednerpult

GUNTRAM WURST

De­tails

Da­tum:
24. Ju­ni
Zeit:
18:30 – 21:00

Ver­an­stal­ter

Ev.-Luth. Kirch­ge­mein­de Li­m­­bach-Kän­d­­ler
Te­le­fon:
03722406117
E‑Mail:
kg.​limbach_​kaendler@​evlks.​de
Web­site:
http://​www​.kir​che​-lim​bach​-ka​end​ler​.de

Ver­an­stal­tungs­ort

Dia­ko­nat an der Stadt­kir­che
An der Stadt­kir­che 1
Lim­bach-Ober­froh­na, 09212 Deutsch­land
+ Goog­le Kar­te
Web­site:
http://​www​.kir​che​-lim​bach​-ka​end​ler​.de/​s​e​i​t​e​/​1​3​8​9​6​9​/​j​u​n​g​e​-​g​e​m​e​i​n​d​e​.​h​tml
Scroll Up