Lade Veranstaltungen

« Al­le Ver­an­stal­tun­gen

  • Die­se Ver­an­stal­tung hat be­reits statt­ge­fun­den.

Of­fe­ner Abend

10. Ok­to­ber 2015, 19:0020:30

Mi­cha­el Kauf­mann

mu­si­ka­li­sche Ge­stal­tung

De­tails

Da­tum:
10. Ok­to­ber 2015
Zeit:
19:00 – 20:30

Ver­an­stal­ter

Ev. Al­li­anz Tel­l­er­häu­ser
Te­le­fon:
037348 23324

Ver­an­stal­tungs­ort

Sport­platz (Am Grenz­hang 14), bei schlech­tem Wet­ter Dorf­haus
Am Grenz­hang 14
Tel­l­er­häu­ser, 08359
+ Goog­le Kar­te an­zei­gen
Scroll Up